Scroll to top

KULTURNO SPORTSKO DRUŠTVO “BAMBI“


OSNOVANo je 1973. SA CILJEM RAZVOJA I OČUVANJA KULTURNE I FOLKLORNE BAŠTINE SRBA U AUSTRIJI. PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SRPSKE TRADICIJE I KULTURE JE DEO SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI KLUBA.