Scroll to top

New Business: Turistička organizacija Štajerske angažuje agenciju rudnik.

 

Turstička organizacija Štajerske je angažovala rudnik. za izradu press clipping -a, uključujući AVE analizu, za vreme boravka visoke delegacije Štajerske u Srbiji za period od 7. do 10. juna 2022.

„Imamo posebnu vezu sa Štajerskom i  veoma smo zadovoljni što smo dobili nalog njihove turističke organizacije da napravimo press clipping i da precizno procenimo rezultate  PR i reklamnih aktivnosti“, kaže CEO rudnik. ,Darko Miloradović.

 

Related posts