Scroll to top

Politika privatnosti

Za prikupljanje i obradu podataka odgovorna je agencija Rudnik. Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja naše internet prezentacije, kao i njihovo skladištenje u našim bazama podataka. Pored toga, ona objašnjava kako i zašto prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke, kao i na koji način ih štitimo.

Zaštita podataka o ličnosti

Pristupom na našu internet prezentaciju dajete saglasnost da možemo da koristimo podatke koje ste ostavili na sajtu. Podatke o Korisnicima, prikupljene tokom procesa registracije, strogo čuvamo i koristimo isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Navedene podatke ne dostavljamo trećim licima, osim u slučaju da su ti podaci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog organa Republike Srbije da takav podatak dostavimo. Ostavljanjem mejl adrese, imena i sl. pristajete na skladištenje ovih informacija, ali ne i na njihovo dalje plasiranje.

U slučaju da prava ličnosti i/ili druga prava jednog Korisnika budu ugrožena od strane drugog Korisnika, o tome ćemo obavestiti nadležne državne organe.

Anonimnost

Zaštita privatnosti posetilaca je veoma važna, stoga je naša internet prezentacija dizajnirana na način da se može koristiti anonimno.

Podaci o posetiocima internet prezentacije

Određene podatke koje dobijamo prilikom Vaše posete našoj internet prezentaciji, privremeno čuvamo na našem serveru. Prikupljene podatke čuvamo anonimno u skladu sa važećim zakonskim propisima i koristimo ih isključivo za interne potrebe, u statističke svrhe, u cilju poboljšanja kvaliteta sadržaja internet prezentacije, njene funkcionalnosti i dizajna.

U pitanju su sledeći podaci: stranica sa koje je datoteka zatražena, ime datoteke, datum i vreme upita, količina prenetih podataka, status pristupa, opis tipa web pretraživača koji koristite i IP adresa računara sa koje tražite određenu datoteku.

Obrada podataka na osnovu saglasnosti

Posetioci našeg sajta imaju mogućnost da se registruju za dobijanje besplatnog Newsletter-a, koji sadrži aktuelne informacije plasirane u vidu digitalnih izdanja naše agencije.

Informacije potrebne za registrovanje su ime, prezime i mejl adresa. Odjava sa mejling liste je moguća u svakom trenutku putem linka “odjavi se sa liste za Newsletter”, koji je sastavni deo svakog Newsletter-a.

Upotreba kolačića (cookies)

Prilikom posete našoj internet prezentaciji, određene informacije se u nekim slučajevima čuvaju u obliku kolačića (cookies) na vašem računaru. Njihova uloga je da prepoznaju osobine posetioca i da u skladu sa time optimizuju internet prezentaciju. Kolačići mogu, na primer, da olakšaju navigaciju i da omoguće viši stepen prilagođenosti korisniku.

Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem hard disku prilikom poseta internet prezentacija. Oni su bezbedni za vaš računar i nisu vidljivi trećim licima. Omogućavaju da se identifikuje računar korisnika i da se informacije čuvaju određeni vremenski period.

Ukoliko na našoj internet prezentaciji prihvatite kolačiće, oni će ostati na Vašem računaru 30 dana, osim ukoliko ih u međuvremenu ne obrišete. Kolačići koji se privremeno i automatski se brišu nakon 30 minuta neaktivnosti ili nakon zatvaranja internet prezentacije.

Na prikupljanje i čuvanje podataka putem ove usluge možete uložiti prigovor u bilo kom trenutku. Ukoliko želite da izbegnete aktiviranje kolačića, potrebno je da ih onemogućite u vašem pretraživaču. Međutim, isključivanje kolačića može ograničiti upotrebu internet prezentacije i ponuđenih usluga.

Google Analytics

Naša internet prezentacija koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Ireland Limited (u daljnjem tekstu Google). Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na računaru posetioca, a koji nam omogućavaju analizu upotrebe naše internet prezentacije.

Korišćenjem naše internet prezentacije dajete pristanak na obradu prikupljenih podataka o korisniku od strane Google-a. Čuvanje kolačića na Vašem računaru možete sprečiti podešavanjem pretraživača.

Facebook, Custom Audiences, Facebook Marketing Services

Pomoću Facebook Piksela, Facebook može da odredi posetioce naše internet prezentacije kao ciljnu grupu za prikazivanje reklama (tzv. “Facebook oglasi”). Mi koristimo Facebook Piksel za prikazivanje Facebook oglasa koje smo poslali samo onim korisnicima Facebook-a koji su pokazali interes za teme kojima se bavimo. Obrada podataka od strane Facebook-a odvija se u kontekstu Facebook politike korišćenja podataka.

Pravilnik

Pojam “Internet prezentacija” u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve stranice na veb adresi www.rudnik.at (u daljem tekstu: internet prezentacija).

Korišćenjem naše internet prezentacije prihvatate uslove iz ovog Pravilnika. Ovaj Pravilnik predstavlja Ugovor između Rudnik Consulting kao vlasnika internet prezentacije i svakog pojedinog Korisnika.

Našu internet prezentaciju možete koristiti isključivo uz poštovanje ovog Pravilnika, na način i pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom.

Opšte odredbe

Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem naše internet prezentacije.
Uslovi iz ovog Pravilnika primenjuju se na celu internet prezentaciju i povezane servise koje pružamo.

Ograničenje odgovornosti

Rudnik Consulting ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) internet prezentacija.
Naša internet prezentacija je informativnog karaktera i podleže ažuriranju.

Naša internet prezentacija može biti privremeno nedostupna, na primer usled održavanja. Ne snosimo odgovornost za privremenu nefunkcionalnost internet prezentacije i/ili nedostupnost svih ili dela podataka koji se na njoj nalaze. Takođe ne snosimo odgovornost u slučaju vanrednih situacija. Viša sila predstavlja okolnost na koju ne možemo uticati, a podrazumeva, ali se ne ograničava na, rat, požar, zemljotres, poplavu, nestašicu električne energije i dr.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovaj Pravilnik izmenimo u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Postavljanjem novog Pravilnika na samu internet prezentaciju prestaju da važe odredbe ovog Pravilnika. Ukoliko nastavite da koristite našu internet prezentaciju nakon izmena, podrazumeva se da prihvatate sve uslove tako izmenjenog Pravilnika. Stoga savetujemo da periodično ponovo detaljno pročitate informacije sadržane u Pravilniku, kako biste bili informisani o eventualnim promenama.

Zakon

Naša agencija i sama internet prezentacija u potpunosti poštuju i zalažu se za poštovanje prava ličnosti, privatnosti, intelektualne svojine i autorskih prava, zaštite podataka i dobrih poslovnih običaja u skladu sa zakonom.

Pravo na korišćenje sajta imaju sva lica, međutim, kao vlasnik internet prezentacije, imamo pravo da uskratimo pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga.

Zabrana verske, rasne, nacionalne, polne ili druge vrste diskriminacije

Rudnik Consulting poštuje ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije. S tim u skladu nije dozvoljeno postavljanje sadržaja kojim se vređaju osnovna ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije i/ili vređanje po osnovu verske, rasne, nacionalne, polne, rodne, materijalne ili druge vrste diskriminacije. Svaka zloupotreba, diskriminacija ili vređanje podleže kažnjavanju u skladu sa zakonom.

Pravo intelektualne svojine

Celokupan sadržaj internet prezentacije intelektualno je vlasništvo preduzeća Rudnik, kao nosioca prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava. Izuzetak su određene fotografije koje su preuzete sa drugih internet sajtova ili su kupljene u tu svrhu sa Shutterstock i sajta Pixabay.

Znak i logotip Rudnik Consulting i Rudnik zaštićeni su pravnim aktima.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Kao Posetilac ili Korisnik naše internet prezentacije imate pravo da preuzmete sa servera informacije i materijale prikazane na njoj i imate prava da ih štampate. Međutim, pri tome ne smete da kršite naznačena autorska prava, prava intelektualne svojine ili druga prava o kojima postoji obaveštenje. Takođe, sadržaj naše internet prezentacije smete da koristite isključivo sa namenom pregleda za svoju sopstvenu upotrebu (za kućnu upotrebu), tj. u nekomercijalne svrhe.

Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja naše internet prezentacije u komercijalne svrhe (kopiranje, ponovno objavljivanje, distribucija odnosno dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) je zabranjen, osim ukoliko to nije regulisano prethodnom pismenom dozvolom ili posebnim ugovorom sa Korisnikom.

Osim navedenog, zabranjena je i svaka druga objava, prerada, izmena, dopuna, prevod, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način korišćenje sadržaja internet prezentacije suprotno zakonu, odnosno pridruživanje sadržaja ili dela sadržaja drugoj internet prezentaciji bez naše dozvole Rudnik.

Prelazne i završne odredbe

Svako korišćenje ove internet prezentacije u celini i/ili delimično koje je suprotno ovom Pravilniku smatraće se zloupotrebom. Svako postupanje mimo ovog Pravilnika i/ili pozitivnopravnih odredaba Republike Srbije biće sankcionisana.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Pravilnika primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.