Scroll to top

rudnik. lansira k10, „najveći portfolio etničkih marketinških kampanja u Evropi za precizno obraćanje do 1,2 miliona potrošača turskog porekla iz Nemačke, Austrije i Švajcarske“.

Austrijsko-srpska agencija rudnik. sa sedištem u Beogradu, koristi prednost svoje strateške lokacije i otvara nove korake. Sa k10, razvijen je inovativni portfolio etno-marketinških kampanja koji otvara direktan i lični pristup atraktivnoj ciljnoj grupi sa glasinama o kupovnoj moći od – samo u Nemačkoj – 30 milijardi evra godišnje.

Više informacija:

 k10- portfolio etničkih marketinških kampanja

Horizont-Bericht:

Abgeholt auf der Reiseroute

Related posts