Scroll to top

Da li ste znali da su kompanije iz Austrije, Nemačke i Švajcarske najveći investitori u zemljama Zapadnog Balkana, da zapošljavavju zbirno preko 150.000 ljudi u regionu i da su njihova tržišta u svakom pogledu najznačajnija za bosanksohercegovačku, crnogorsku, hrvatsku i srpsku privredu?

rudnik. je austrijsko-srpska agencija za komunikaciju sa bečkim korenima i sedištem u Beogradu.

Naše usluge su strateško savetovanje, PR, Public Affairs, marketing i promocija za kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Vice versa komuniciramo za kompanije i organizacije iz tih zemalja na tržištima Zapadnog Balkana.

Kao ful servis agencija nudimo analizu, strategiju, planiranje, organizaciju, implementaciju i kontrolu celokupnog procesa komunikacije iz jedne ruke. Onlajn i oflajn.

U svom pristupu uzimamo u obzir kulturološke aspekte, emotivne potrebe i empirijska saznanja.

Usluge

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Novosti

rudnik. 30/10/2022
Za klijenta Turističku organizaciju Srbije smo u austrijskim novinama Kleine Zeitung i na nemačkom portalu reisenexclusiv.com plasilari priču o Novom Sadu

Za klijenta Turističku organizaciju Srbije smo u austrijskim novinama Kleine Zeitung i na nemačkom portalu reisenexclusiv.com plasilari priču o Novom Sadu

Nakon press putovanja koje smo organizovali za klijenta Turističku organizaciju Srbije, objavljena je reportaža o Novom Sadu na portalu i u dnevnom izdanju novine Kleine Zeitung (dnevno prodati tiraž od 270.000 primeraka i oko 712.000 čitalaca): Novi Sad ist eine Stadt, die es nicht eilig hat:  https://www.kleinezeitung.at/lebensart/reise/6206147/Kulturhauptstadt-2022_Novi-Sad-ist-eine-Stadt-die-es-nicht-eilig-hat?from=rss Takodje smo za…

rudnik. 30/10/2022
Medijska saradnja sa jednim od najčitanijih portala u Austriji – Priča o srpskoj slavi na kurier.at

Medijska saradnja sa jednim od najčitanijih portala u Austriji – Priča o srpskoj slavi na kurier.at

U okviru medijske saradnje sa portalom kurier.at (2,5 miliona jedinstvenih čitalaca) i visokotiražnim dnevnim novinama Kurier (dnevno prodato više od 113 000 primeraka) plasirali smo priču o srpskoj slavi, kao autentičoj tradiciji Srba po kojoj su prepoznatljivi u celom svetu. Zbog jedinstvenosti i orginalnosti srpska slava se nalazi i na…

rudnik. 05/09/2022
Novi klijent: rudnik. za Privrednu komoru Srbije organizuje press putovanje austrijskih ekonomskih novinara

Novi klijent: rudnik. za Privrednu komoru Srbije organizuje press putovanje austrijskih ekonomskih novinara

Privredna komora Srbije – Privredna komora Srbije (PKS) angažovala je rudnik. za organizaciju press putovanja austrijskih ekonomskih novinara i realizaciju programa tokom njihovog boravka u Srbiji. Poslovni put za novinare održan je od 31.08. – umesto toga 03.09.2022. Interes austrijskih kompanija za Srbiju kao poslovnu lokaciju je ogroman, a generisani…