Scroll to top

Da li ste znali da su kompanije iz Austrije, Nemačke i Švajcarske najveći investitori u zemljama Zapadnog Balkana, da zapošljavavju zbirno preko 150.000 ljudi u regionu i da su njihova tržišta u svakom pogledu najznačajnija za bosanksohercegovačku, crnogorsku, hrvatsku i srpsku privredu?

rudnik. je austrijsko-srpska agencija za komunikaciju sa bečkim korenima i sedištem u Beogradu.

Naše usluge su strateško savetovanje, PR, Public Affairs, marketing i promocija za kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Vice versa komuniciramo za kompanije i organizacije iz tih zemalja na tržištima Zapadnog Balkana.

Kao ful servis agencija nudimo analizu, strategiju, planiranje, organizaciju, implementaciju i kontrolu celokupnog procesa komunikacije iz jedne ruke. Onlajn i oflajn.

U svom pristupu uzimamo u obzir kulturološke aspekte, emotivne potrebe i empirijska saznanja.

Usluge

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Novosti

rudnik. 13/06/2023
New Business: Press putovanje austrijskih novinara za Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore

New Business: Press putovanje austrijskih novinara za Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore

Za Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore (NTO CG) realizovali smo press putovanje i boravak turističkih novinara iz Austrije od 01. do 04.juna u Crnoj Gori. U press putovanju učestvovali su predstavnici najčitanijih dnevnaih novina „Kurier“, „Kleine Zeitung“ i „Salzburger Nachrichten“, koji zajedno dnevno imaju više od 1.5 miliona čitalaca. Tokom…

rudnik. 14/05/2023
New Business: Marhaban Tunis - Press putovanje za Turističku organizaciju Tunisa

New Business: Marhaban Tunis - Press putovanje za Turističku organizaciju Tunisa

U periodu od 04.05. do 09.05., po nalogu Turističke organizacije Tunisa, organizovali smo press putovanje odobranih srpskih medija u Tunisu.   Tokom boravka u ovoj afričkoj zemlji novinari su imali priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom ove zemlje i budu deo velike grupe novinara iz celog sveta kojima je...

rudnik. 15/04/2023
New Business: Plešemo folklor i komuniciramo za Austrijski savez srpskog folklora i kulturno - sportsko društvo Bambi iz Beča u Austriji i Srbiji

New Business: Plešemo folklor i komuniciramo za Austrijski savez srpskog folklora i kulturno - sportsko društvo Bambi iz Beča u Austriji i Srbiji

Austrijski savez srpskog folklora osnovan je 2020. godine i okuplja 26 srpskih udruženja, klubova i kulturno-umetničkih društava iz Austrije. Glavna misija Saveza je da povezuje, razvija, unapređuje i koordinira kulturno-umetnička društva na teritoriji Austrije, dok je glavna delatnost očuvanje, podsticanje i izvođenje srpskih tradicionalnih igara. Kulturno – sportsko društvo „Bambi“…