Scroll to top

Da li ste znali da su kompanije iz Austrije, Nemačke i Švajcarske najveći investitori u zemljama Zapadnog Balkana, da zapošljavavju zbirno preko 150.000 ljudi u regionu i da su njihova tržišta u svakom pogledu najznačajnija za bosanksohercegovačku, crnogorsku, hrvatsku i srpsku privredu?

rudnik. je austrijsko-srpska agencija za komunikaciju sa bečkim korenima i sedištem u Beogradu.

Naše usluge su strateško savetovanje, PR, Public Affairs, marketing i promocija za kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Vice versa komuniciramo za kompanije i organizacije iz tih zemalja na tržištima Zapadnog Balkana.

Kao ful servis agencija nudimo analizu, strategiju, planiranje, organizaciju, implementaciju i kontrolu celokupnog procesa komunikacije iz jedne ruke. Onlajn i oflajn.

U svom pristupu uzimamo u obzir kulturološke aspekte, emotivne potrebe i empirijska saznanja.

Usluge

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Ekspertiza

Naša ekspertiza zasniva se na višegodišnjem detaljnom poznavanju komunikacijskih procesa medija u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, tržišnim i političkim iskustvima u kombinaciji sa nepobedivom činjenicom da pripadamo mentalitetu tih tržišta. Poznajemo način razmišljanja, tradiciju i običaje i razumemo ih kao niko drugi na Zapadnom Balkanu.

Analiza

Pružamo utemeljene analize i vodimo računa o svim relevantnim faktorima koji mogu da utiču, bez obzira da li se radi o izazovnoj situaciji, o plasmanu ili promociji proizvoda ili usluge. Po potrebi radimo i klasične ankete kako bismo dobili što jasniju sliku.

Strategija

Nema uspeha bez dobre strategije. Zbog toga pridajemo veliki značaj realnoj, efikasnoj i ciljno orjentisanoj strategiji. Ne bavimo se projektom, a da predhodno ne prođemo sve moguće scenarije i razvijemo idealan strateški pristup.

Sadržaj

Pravi sadržaj odgovoran je za to koju i kakvu poruku prima ciljna grupa. Pored stvaranja sofisticiranog sadržaja, izazov leži i u tome kako da se precizno i bez rasipnosti isporuči ciljnoj grupi. Nema ništa besmislenije od dobrog sadržaja koji ni do koga ne doseže.

Rado ćemo Vam na zahtev poslati naše reference i Case Studies.