Scroll to top

FSG Tirol


FSG Tirol je posvećena da se socijaldemokratski principi, posebno socijalna pravda i solidarnost, energično sprovode u okviru rada Radničke komore Tirol. Izbori za Radničku komoru Tirol održaće se od 29. januara do 8. februara 2024. godine. www.fsg.tirol