Scroll to top

FSG -Frakcija socijaldemokratskih sindikalaca


FSG - Frakcija socijaldemokratskih sindikalaca je najveća politička grupacija u Generalnoj skupštini Radničke komore Beča (AK – Arbeiterkammer Wien). Predsednica Radničke komore Beča je Renate Anderl. FSG je posvećena da se socijaldemokratski principi, posebno socijalna pravda i solidarnost, energično sprovode u okviru rada Radničke komore. Tradicionalno najjača frakcija u Radničkoj komori Beča i Austrije, kao i u okviru Austrijske konfederacije sindikata. Izbori za Radničke komore Beča održaće se od 10. do 23. aprila 2024. godine.