Scroll to top

New Business: Izbori u Beču 2020 – SPÖ Beč u sigurnim rukama agencije rudnik.

Sa skoro 200.000 ljudi ili oko 10,5% ukupnog stanovništva Beča, Srbi u Beču predstavljaju ogroman glasački potencijal.

SPO Beč se decenijama stara o ovoj ciljnoj grupi i, po prvi put u istoriji stranke, odlučio je da angažuje specijalizovanu agenciju za komunikacijsku podršku ovoj ciljnoj grupi.

rudnik. bio je angažovan za strateško konsalting, odnose sa medijima i realizaciju medijskog događaja.

Related posts