Scroll to top


KLUB „JEDINSTVO“ JE OSNOVAN 1970. GODINE I NAKON POLA VEKA POSTOJANjA POSTAO JE DEO ISTORIJE GRADA BEČA. PRVENSTVENO SE BAVI ODRŽAVANjEM I NEGOVANjEM SRSKE KULTURE, TRADICIJE I JEZIKA I PREDSTAVLjA, POSLE SRSPKE PRAVOSLAVNE CRKVE, NAJSTARIJU SRPSKU ORGANIZACIJU U GLAVNOM GRADU AUSTRIJE.