Scroll to top

New Business: rudnik. komunicira za Turističku organizaciju Srbije u Nemačkoj i Austriji

„Drago nam je što nam je Turistička organizacija Srbije (TOS) ukazala poverenje i angažovala nas da sprovedemo PR mere na nemačkom i austrijskom tržištu.

Pored klasične štampe i odnosa sa javnošću, fokus nam je na B2B komunikaciji sa turoperatorima, organizaciji novinarskih i blogerskih putovanja, kao i porodičnih putovanja. Cilj je da se poveća percepcija Srbije kao uzbudljive i atraktivne turističke destinacije. Srbija ima šta da ponudi istorijski, kulinarski, kulturno i u pogledu prirodnog pejzaža, a mi ćemo tu posebnost isticati u našim komunikacijama“, kaže  CEO rudnik. ,Darko Miloradović, koji je odgovoran za brigu o istaknutom novom klijentu.

Turistička organizacija Srbije (TOS – Turistička organizacija Srbije) osnovana je u okviru Nacionalnog zakona o turizmu 1994. godine kao institucija za promociju i marketing domaćeg i međunarodnog turizma Republike Srbije. Osnovni zadatak TOS-a je da istakne blizinu relevantnim evropskim turističkim tržištima i dobru međunarodnu dostupnost, kao i jedinstvenost istorijske, kulturne i prirodne predele, ali i da pozicionira i plasira turističke proizvode Srbije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Dodatne informacije možete pronaći ovde.

Related posts