Scroll to top


Ima toliko toga da se vidi i uradi u svakom regionu Tunisa: širok izbor pejzaža, obala koja se proteže na 1.250 km, prepuna ostrva i arhipelaga, fantastičan niz tradicija i običaja i bogato istorijsko nasleđe. Sa zadovoljstvom vas možemo upoznati sa ovim regionima tako što ćemo ih podeliti na tri oblasti: sever, centar i jug.