Scroll to top


MI SMO AUSTRIJSKO-SRPSKA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJU SA BEČKIM KORENIMA I SEDIŠTEM U BEOGRADU. NAŠE USLUGE SU STRATEŠKO SAVETOVANjE, INTEGRISANE I STRATEŠKE KOMUNIKACIJE, MARKETING I PROMOCIJA SA FOKUSOM NA TRŽIŠNU, TURISTIČKU I POLITIČKU KOMUNIKACIJU PREMA SRBIMA U AUSTRIJI, NEMAČKOJ I ŠVAJCARSKOJ. OVDE MOŽETE PREUZETI NAŠA SAOPŠTENjA.